Varför porrfritt?

Det finns många argument för porrfritt boende, några är

- Porrfritt är för mig en kvalitetsstämpel på ett hotell som bryr sig om både sina gäster och anställda.

Genom att ta ställning mot porren tar man också ansvar för hur samhället ska se ut i framtiden.

Anders Karlgren, Hotellgäst, kommunalråd (M) Nässjö

 • Trygghet för gästerna – att slippa utsättas för pornografi som man inte efterfrågat.
 • Trygghet för personalen – att slippa förolämpningar och trakasserier i sin arbetsmiljö.
 • Kopplingen till sexualiserat våld – inom kvinnojoursrörelsen finns många erfarenheter som visar på en tydlig koppling mellan pornografi och våld mot kvinnor.
 • Kopplingen mellan pornografi och prostitution – det är vanligt att den som börjar arbeta i porrindustrin senare hamnar i prostitution.
 • Jämställdheten – pornografin skildrar kvinnan som ett objekt, hon behandlas kränkande och framställs som maktlös. Det är en djupt förnedrande bild av både kvinnors och mäns sexualitet, en bild som påverkar jämställdheten negativt.

Här är några lästips för dig som vill veta mer

 • Motsättningarnas marknad, Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980, Klara Arnberg
 • Koll på porr
  Läs mer på Statens medieråd »
 • Rapport från Regeringen: ”Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen” (2010)
  Läs mer på Regeringskansliet »
 • - Ett flertal myndigheter och företag har porrfritt boende som krav för att köpa våra tjänster.

  Vi vill erbjuda en lugn, trygg och harmonisk miljö för våra gäster.

  Sara Rönnkvist, Receptionist, Best Western Time Hotel

 • Tystnaden är bruten. Ta ansvar! Lundström, A., Nordefors, G., Christenson, G. & Wikström, M. (red.)
  Nyheternas tryckeri KB (2001)
 • Porr: En bästsäljande historia, Mattias Andersson
  Prisma (2005)
 • Pornland – how porn has hijacked our sexuality, Gail Dines
  Beacon Press (2010)
 • Lagom är bäst, Berg, L
  Elanders Gummessons (1999)
 • Pornografi – verklighet eller fantasi. Roks (red.)
  Williamssons (1991)
 • Against Pornography: The evidence of harm. Russell E.H, D.
  Russell Pubns. (1993)

Pornografiarbetares beskrivningar av porrbranschen

- Lerums kommun väljer att alltid boka porrfritt för att motverka hot och våld mot kvinnor och för att värna om trygghet, god arbetsmiljö och jämställdhet.

Pia Ehrenberg, Koordinator, Lerums kommun

 • Spelat liv, Louise Eek
  Bokförlaget Atlas (2002)
 • Ordeal – The truth behind deep throat, Linda Lovelace och Mike McGrady
  Citadel Press (2006)
 • Underneath It All, Traci Elizabeth Lords
  HarperEntertainment (2004)

Det här är porrfritt